Informácie o ubytovaní

Vložte svoj text

Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia:

Názov a adresa prevádzky: Apartmán Lodenica, K Lodenici 7396/6

Obchodné meno prevádzkovateľa: MVDr. Tomáš Schuster, MBA

sídlo prevádzkovateľa: Kajakárska 7290/20, 921 01 Piešťany

IČO: 37745328 DIČ: SK1043410918

Zodpovedný vedúci: Tomáš Schuster

Telefonický kontakt: 0915 974 046

e-mail: apartmanylodenica@gmail.com


Druh a spôsob poskytovaných služieb

Druh poskytovaných služieb: ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním  - ubytovanie v súkromí **.

Spôsob poskytovania služieb: poskytované sú len ubytovacie služby.

Celková kapacita ubytovacieho zariadenia: 2 lôžka a 1 prístelka.

Spôsob zabezpečenia stravovania v zariadení: bez stravovania.

Doplnkové služby pre klientov: zariadenie neposkytuje iné doplnkové služby.


Platba za ubytovanie:

Spôsob prijímania platieb: prostredníctvom rezervačných systémov (napr. Booking), alebo prevodom na účet na základe vystaveného daňového dokladu (faktúra).

Platba v hotovosti nie je možná.